Welkom!

Welkom bij Hof Enschede een vereniging die actief is in het bevorderen, zoeken, organiseren, stimuleren en samen bouwen van seniorenhuisvesting waarin het goed toeven is.

Is een seniorenhof in Enschede mogelijk??

Het Seniorenplatform heeft veel mailtjes en telefoontjes ontvangen van senioren die graag in een soort “Hof Enschede” zouden willen wonen, waar bewoners naar elkaar omkijken. De werkgroep HOF ENSCHEDE van het seniorenplatform heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden bij gemeente en woningbouwcorporaties en heeft ter oriëntatie de Knarrenhof in Zwolle bezocht. De werkgroep HOF ENSCHEDE heeft een bijeenkomst georganiseerd, die helaas vanwege de coronacrisis niet door kon gaan. 

Wat is het doel van zo’n woonproject

De vereniging HOF ENSCHEDE wil in Enschede een duurzame, energie neutrale, woonomgeving realiseren voor senioren. Het woonproject zal een woon- en leefomgeving bieden aan senioren van 55 jaar en ouder die ervoor kiezen om met elkaar te werken aan modern ‘noaberschap’.  De bewoners kunnen hierdoor optimaal blijven functioneren en volop blijven deelnemen aan de maatschappij.

 Waarom een HOF ENSCHEDE?

HOF ENSCHEDE stelt de bewoners in staat om zo lang mogelijk zelfstandig en naar eigen wens te functioneren, zodanig dat eenieder zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Het project maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van de samenleving en is niet alleen naar binnen gericht. Ook buurtbewoners wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van bepaalde faciliteiten. Bewoners kunnen gebruik maken van ieders specifieke mogelijkheden, kennis en ervaring. Een goede mix is belangrijk, maar dat zullen bewoners met elkaar moeten gaan bepalen. Door te werken met een bewonerscommissie wil de vereniging bereiken, dat de diversiteit van de bewoners gewaarborgd blijft.

Wat kunnen toekomstige bewoners verwachten in HOF ENSCHEDE?

–  gezellige en hulpvaardige medebewoners

–  een woonvorm om langer en leuker zelfstandig te kunnen wonen

–  naast een kleine privé tuin/terras een gemeenschappelijke tuin

–  een gemeenschappelijk ontmoetingsruimte

–  noaberschap in de praktijk!

– invloed op de vormgeving van de woning

Aanmelden als toekomstige bewoner?

Er is een vereniging HOF ENSCHEDE opgericht voor toekomstige bewoners. U kunt zich aanmelden voor deze vereniging door middel van het invullen van een formulier over uw woonwensen in een toekomstige HOF ENSCHEDE.  Dit  formulier kunt u aanvragen via het e-mailadres van de vereniging HOF ENSCHEDE hofenschede@hotmail.com  Door het invullen hiervan en het overmaken van een eenmalig bedrag van €25,00 kunt u zich aanmelden als lid van de vereniging, die in december 2020 is opgericht. 

,