Welkom bij Hof Enschede

Aan deze site wordt nog volop gewerkt!
U kunt nu al wat informatie vinden op deze site, maar hij is nog verre van compleet. Als u ons vaker bezoekt zult u merken dat er wekelijks nieuwe informatie wordt toegevoegd. Wij hopen u binnenkort met behulp van deze site alle informatie te kunnen geven die u nodig hebt.
Dank voor uw geduld!


Hof Enschede is een vereniging die actief is in het bevorderen, zoeken, organiseren, stimuleren en samen bouwen van seniorenhuisvesting waarin het goed toeven is.


Is een seniorenhof in Enschede mogelijk??

Lees meer…….In memoriam Hanny Flore

Op zaterdag 18 september 2021 hoorden wij met ontzetting van het plotseling overlijden van Hanny Flore. Hanny was de initiatiefneemster van onze vereniging Hof Enschede. Onder haar leiding werd de vereniging in 2020 opgericht. Zij was als voorzitter van het Seniorenplatform zeer betrokken bij het wel en wee van de Enschedese senioren. Vanuit die positie was zij degene die het eerste initiatief nam tot het stichten van seniorenhofjes voor onze stad. De vereniging is haar veel dank verschuldigd voor haar inzet, vasthoudendheid en de inbreng van haar kennis en netwerk.