Activiteitencommissie

In 2023 heeft Hof Enschede een activiteitencommissie ingesteld, hierin zitten twee bestuursleden en een aantal leden. Het uitgangspunt: Hof Enschede is van en door de leden. Dit vraagt een actieve opstelling van elk lid afzonderlijk. Dit geldt in de voorbereidende en concrete situaties.

Het doel van de activiteitencommissie is:

  • Cohesie onder de leden te versterken
  • Leden kunnen hun actieve betrokkenheid vormgeven

De vereniging telt rond 250 leden, we weten nog weinig van elkaar. De activiteitencommissie probeert daar verandering in te brengen. Bij vergaderingen is er gelegenheid om even met elkaar na te praten en zijn er huiskamerbijeenkomsten ingesteld: een lid van Hof Enschede nodigt een aantal andere leden uit voor een kop koffie en een gesprek over Hof Enschede en haar doelstellingen. Het is de bedoeling dat zo steeds meer mensen bereikt worden.

Daarnaast probeert de commissie andere activiteiten te ontwikkelen om de leden met elkaar in contact te brengen.

Vind je het leuk om mee te denken over activiteiten? Meld je dan aan voor de activiteitencommissie via info@hofenschede.nl