Ontwikkeling Eschmarkerveld

In het najaar van 2023 zijn we in overleg met de gemeente over een mogelijke kavel voor een hofje in het Eschmarkerveld. Dat is een nieuw te ontwikkelen woongebied dat enerzijds wordt begrensd door de spoorlijn Enschede -Gronau en de Gronausestraat. Anderzijds door de Euregioweg en het eco-gebied tegen Glanerbrug aan.

De komende jaren zullen er ongeveer 800 woningen verrijzen. Naar verwachting stemt de gemeenteraad nog dit jaar in met de bestemmingsplanwijziging die hiervoor nodig is. Daarna volgt een periode waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken. In het slechtste geval kan het dan nog een jaar of twee duren voordat het plan is vastgesteld.

Dat betekent niet dat we tot die tijd stil moeten zitten. Ons is gevraagd een wensenlijstje met betrekking tot de locatie in te dienen als uitgangspunt voor het gesprek met de gemeente. Samen met enkele deskundigen is daarvoor een eerste concept gemaakt. We nodigen leden die belangstelling hebben voor deze ontwikkeling uit om zich te melden zodat zij vanaf nu kunnen meedenken, meepraten en meewerken. Daarvoor zal aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 een eerste bijeenkomst worden belegd. Melden kan, alweer, via info@hofenschede.nl . [1]


[1] Voor wie alvast mee wil kijken klik op de onderstaande link:
https://www.enschede.nl/eschmarkerveld-nieuwe-woonwijk


Op 15 Februari j.l. is er een bijeenkomst geweest met belangstellenden voor het realiseren van een hofje op het Eschmarkerveld. De presentatie die op die bijeenkomst is getoond, vind je hieronder.


Satelliet foto van het huidige gebied tussen Enschede en Glanerbrug, met rode contour aangegeven het Eschmarkerveld.